Rekonektivní léčení & The Reconnection

Rekonektivní léčení & The Reconnection

 

REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ

 

REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ se provádí v počtu 1-3(4) sezení následujících za sebou v kratším časovém úseku.

V jeden den můžete absolvovat jedno sezení. Počet sezení je individuální, optimální formou jsou však 3 sezení (max.4) – při tomto počtu je sledováno nejvíce vnímaných zážitků působení frekvencí.

Nejedná se o žádné dlouhodobé léčení, uvedený počet sezení je dostačující.

Informace k sezení Rekonektivního léčení:

 • Léčení se provádí v počtu 1-4 sezení
 • Všechna sezení je třeba absolvovat v průběhu krátkého časového úseku (ideálně 10-14 dnů)
 • Pro návštěvu vyhraďte 60 min
 • Léčení je vhodné pro dospělé osoby i pro děti každého věku
 • Léčení nemá žádné negativní účinky a je vhodné i pro těhotné ženy a osoby v jakémkoli zdravotním stavu
 • Léčení je prováděno výhradně kvalifikovaným praktikem s mezinárodní certifikací
 • CENA za sezení Rekonektivního léčení je: 2.900,-Kč /1 sezení
 • BALÍČKY pro 1 osobu: 5.400,-Kč/2 sezení, 7.800,-Kč/3 sezení, 9.900,-Kč/4 sezení
 • (Sezení je možné realizovat osobně nebo na dálku)

Obvykle jsme zvyklí uvažovat o léčení v tom smyslu, že léčení je to, že si vyléčíme potíže fyzického těla nebo psychiky, ale ve skutečnosti je Rekonektivní léčení také pokrokem v životě: mění nebo rozvíjí Váš život nejen po stránce fyzické, duševní, duchovní nebo emoční, ale častým pozitivním efektem je také zjištění, že jste postrčeni vpřed ve svém životě v rovině práce, kariéry nebo osobních vztahů. Léčením se nastartuje proces, některého výsledku si všimnete ihned, některého později, proto je vhodné znovu s časovým odstupem zhodnotit Váš osobní posun.

Rekonektivní léčení je vhodné zvolit například v případech, kdy řešíte oblasti: 

 • ZDRAVÍ A REGENERACE - léčení různých druhů onemocnění, rekonvalescence po operacích, regenerační terapie, prevence, zklidnění, osvěžení a restart organizmu ...
 • SPORT A FYZICKÁ KONDICE - podpora výkonnosti, efektivnější regenerace po zraněních, zlepšení koncentrace, regenerace při únavě, zvýšení odolnosti a psychické stability ...

Léčení proběhne vždy takovým způsobem, jaký je pro člověka nejlepší v dané chvíli a v dané životní situaci. Ne vždy přijde léčení cestou, jakou jsme očekávali, neomezujte se proto ve svých očekáváních a dejte léčení prostor, aby se mohlo projevit tou nejpříhodnější cestou. Léčení mnohdy přichází potřebnějším způsobem, než si člověk přeje. Ačkoli výsledek není nijak garantován, vždy přichází v té nejlepší formě.

Často se klienti ptají, zda jim Rekonektivní léčení pomůže vyřešit jejich konkrétní zdravotní problém. Rekonektivní léčení nesleduje konkrétní problém klienta, ale působí komplexně na celý systém člověka. Výsledkem pak je, že působení léčení se projeví nejprve v oblasti a u problému, který je prioritní (aniž by si to třeba sám klient uvědomoval), a třeba postupně se působení léčení projeví i v jiných oblastech. 

Není tedy dobré se neustále zaměřovat na problém, se kterým jste na léčení přišli, nemuseli byste si pak všimnout toho, že mezitím se někde vyřešilo něco, co byste třeba ani nečekali. 
Rekonektivní léčení přináší řadu překvapivých zážitků a u každého klienta působí unikátním způsobem tak, jak je to pro něj v dané chvíli nejlepší. 

Rekonektivnímu léčení jsou věnovány výzkumné programy a klinické studie, které prováděly vědecké týmy pod vedením takových kapacit, jakými jsou např. Gary Schwartz, PhD, Profesor na Univerzitě v Arizoně a William Tiller, PhD, Profesor na Univerzitě ve Stanfordu. Výsledky byly také shrnuty v publikaci „Věda potvrzuje rekonektivní léčení“ od Dr. Konstantina Korotkova (Vyšlo v angličtině jako „Science Confirms Reconnective Healing“). 

Jaký je rozdíl mezi Rekonektivním léčením a The Reconnection?:

 • Rekonektivní léčení zvolte, pokud řešíte převážně zdravotní problém, ať na fyzické nebo psychické úrovni.
 • The Reconnection zvolte, pokud se chcete posunout v různých oblastech Vašeho života. Před absolvováním procesu The Reconnection doporučujeme absolvovat ideálně 1-2 sezení Rekonektivního léčení.


                                                                         

 

PROCES THE RECONNECTION

 

THE RECONNECTION (Znovunapojení) je evolučním procesem, při kterém dochází k pozitivním a trvalým změnám ve všech oblastech života.

Při procesu Reconnection dochází k propojení energetických drah člověka s energetickými dráhami v prostoru kolem nás. Při sezení dojde k obnovení napojení a tělo se dostává zpět do celistvosti a harmonizují se všechny aspekty života.  

Proces The Reconnection je vhodné zvolit, pokud:  

 • Cítíte, že se chcete posunout komplexně, ať už v osobním životě, ve vztazích, v kariéře nebo v podnikání, v celkovém osobním rozvoji... Proces THE RECONNECTION je evolučním procesem, který přináší harmonizaci a reorganizaci ve všech aspektech Vašeho života

Klienti, kteří tento poces absolvují, pozorují ve svém životě -ať již bezprostředně nebo s jistým časovým odstupem- významný životní posun. Dochází ke zrychlení, ke změnám ve vnímání a v přístupu k řešení životních situací, dochází také k posunu v oblasti partnerských vztahů nebo v oblasti kariéry.  

Obecně dochází ke zklidnění organizmu, k navýšení životní energie, k harmonizaci vztahů, ke zvýšení sebevědomí, efektivity, motivace a kreativity, k ujasnění cílů, atd...

Proces The Reconnection - Znovunapojení se provádí:

 • Pouze jednou za život, neopakuje se
 • Proces se provádí ve 2 sezeních
 • Obě sezení je třeba absolvovat během max.72 hodin
 • Sezení je třeba absolvovat vždy osobně
 • Každé sezení trvá cca 35-45 min
 • Pro návštěvu si po oba dny vyhraďte 60 min 
 • CENA těchto dvou sezení je 8.400,-Kč 
 • (Na tuto službu se nevztahují žádné slevy ani zvýhodnění)

The Reconnection umožní zahájení procesu harmonizace a reorganizace ve všech aspektech života. Toto bývá někdy spojeno se změnou v nefunkčních vztazích nebo situacích, dochází k vymazání starých vzorců v energeticko-informačním systému těla a k jeho vyléčení na všech úrovních. The Reconnection je o návratu k sobě a je procesem velmi individuálním.

Jaký je rozdíl mezi Rekonektivním léčením a The Reconnection?:

 • Rekonektivní léčení zvolte, pokud řešíte převážně zdravotní problém, ať na fyzické nebo psychické úrovni.
 • The Reconnection zvolte, pokud se chcete posunout v různých oblastech Vašeho života. Před absolvováním procesu The Reconnection doporučujeme absolvovat ideálně 1-2 sezení Rekonektivního léčení.

Proces The Reconnection je evolučním procesem, který Vás navrací do stavu harmonie a rovnováhy. Je každodením procesem, který přináší uvědomění a hlubší porozumění a pochopení Vaší životní cesty.    

Stále hledáte, co může podpořit Váš osobní rozvoj nejen v osobním, ale také v profesním životě?

V oblasti kariéry jsou sledovány zajímavé změny, které proces The Reconnection přináší do života, ať už to je například ujasnění priorit a cílů, zvýšení motivace a kreativity, upevnění sebedůvěry, eliminace stresu nebo zvýšení efektivity atd. Celkově je vnímáno zrychlení všech procesů a hlubší uvědomění, porozumění a pochopení života a cílů.

Jak mohou FIRMY podpořit svůj vrcholový management i řadové zaměstnance?

Využijte možnosti podpořit osobní rozvoj klíčových zaměstnanců Vaší firmy, ale také svých řadových zaměstnanců - v rámci firemního bonusu jim nabídněte absolvovat proces The Reconnection!

Co mohou PODNIKATELÉ udělat pro svůj osobní rozvoj?

Proces The Reconnection může pomoci i Vašemu osobnímu posunu v rámci Vašeho podnikání a při řízení, rozhodování a ujasňování priorit. 

 

Proces The Reconnection se provádí 1x za život během dvou sezení a je významným evolučním procesem.

 

                                                                         

 

Základní informace k rezervacím:

-- volné termíny sezení jsou k dispozici v on-line formuláři na těchto stránkách (menu vpravo nahoře)

-- termíny v on-line formuláři jsou otevřeny na 4 týdny dopředu a postupně se obsazují/z kalendáře mizí

-- v případě zájmu je možné domluvit rezervaci vzdálenějšího termínu

-- po provedení rezervace vždy vyčkejte zpětného potvrzení termínu

-- pokud preferujete jiný den/čas než je uvedeno v on-line rezervačním formuláři, je možné toto individuálně dohodnout 

 

Rezervaci sezení můžete provádět: 

-- online přes rezervační formulář ZDE (termíny jsou otevřeny 3-4 týdny dopředu, pro vzdálenější termín prosím pište e-mail)

-- e-mailem na adrese info@frekvencni-leceni.cz (pro rezervaci je třeba uvést celé jméno, telefon, e-mail) 

 

Rezervované služby: 

Reconnective Healing - Osobní sezení (osobní sezení v Rekonektivním Centru, adresa: Hybernská 24, 110 00 Praha 1, 3.patro)

Reconnective Healing - Distanční sezení (distanční sezení = sezení "na dálku" bez nutnosti osobní návštěvy Rekonektivního Centra, telefonický kontakt, předplatba bankovním převodem)

The Reconnection/Znovunapojení (dvě osobní sezení v Rekonektivním Centru, adresa: Hybernská 24, 110 00 Praha 1, 3.patro // pokud provádíte online rezervaci, pak rezervujte pouze termín 1.sezení a ohl.2.termínu budete obratem kontaktováni // do poznámky rezervace můžete uvést termín, který by Vám vyhovoval pro 2.sezení - toto 2.sezení je třeba absolvovat max.1-2 dny po 1.sezení)

 

Úhrada sezení:

Úhrada sezení probíhá před započetím sezení.

 

Platbu je možné realizovat: 

-- v hotovosti na místě (připravte si prosím ideálně přesnou částku hotovosti, potvrzení úhrady je následně zasláno e-mailem)

-- bankovním převodem (v tom případě je třeba, aby byla úhrada připsána na účet min.2 prac.dny před termínem sezení – vyžádejte si prosím včas fakturu, obdržíte ji obratem e-mailem).  

 

Akceptujeme tyto platební poukázky: 

--    platební poukázky - akceptované jsou Bonus Pass, Dárkový Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Relax Pass (avizujte prosím použití poukázek předem; na poukázky se nevrací)

-- platební poukázky - akceptované jsou Edenred Multi, Edenred Medica, Edenred Compliments Dárkový (avizujte prosím použití poukázek předem; na poukázky se nevrací)

--    platební poukázky - akceptované jsou Unišek, Unišek+, Unišek+FKSP, Cadhoc (avizujte prosím použití poukázek předem; na poukázky se nevrací)

 

Objednávejte také přes:

--    Benefity.cz (avizujte prosím předem platbu tímto způsobem)

--   (Unišek, Unišek+, Unišek+FKSP, Cadhoc) (avizujte prosím předem platbu tímto způsobem)

 

Základní informace:

Sezení probíhají v příjemných prostorách Rekonektivního Centra na adrese: Rekonektivní Centrum, Hybernská 24, Praha 1. Rekonektivní Centrum se nachází ve 3.patře.

Každé jednotlivé sezení trvá 30 minut, pro návštěvu Centra si však prosím vyhraďte min.50-60 minut. Absolvování sezení Vás nijak neomezí při Vašich dalších denních činnostech.

Rezervace termínu:

Termín Vašeho sezení si prosím předem rezervujte. Rezervovat můžete on-line přes rezervační formulář ZDE , nebo e-mailem ( info@frekvencni-leceni.cz ) nebo telefonicky. Termín Vašeho sezení Vám bude písemně potvrzen. Pro rezervaci uveďte prosím Vaše celé jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Je vhodné si rezervovat termíny pro všechna Vaše plánovaná sezení najednou, aby nedošlo k obsazení termínů jinými zájemci a abyste mohli všechna sezení absolvovat v kratším časovém úseku.

Pro proces The Reconnection-Znovunapojení si prosím rezervujte termíny ideálně ve dvou dnech za sebou. Proces je třeba dokončit nejdéle do 72 hodin.

Pokud nenajdete vhodný termín v online formuláři, zašlete prosím Váš požadavek e-mailem nebo zavolejte.  

Další informace:

V případě osob s náročnějším zdravotním stavem je vhodné předem konzultovat vhodnost přesunu. Sezení Rekonektivního léčení je možné absolvovat na dálku bez osobní přítomnosti praktika a není nutné zatěžovat pacienta přesunem, je-li pro něj náročný. Efekt sezení na dálku je stejný, jako u sezení osobního.

 

Průběh sezení:

Předpokládám, že na sezení již přicházíte (z těchto stránek nebo z jiných zdrojů) obecně informováni o tom, co je to Rekonektivní léčení, případné doplňující dotazy Vám ráda zodpovím při krátkém úvodním rozhovoru a zároveň Vás seznámím s průběhem léčebného sezení. Nejdůležitější je při sezení zůstat výsledkům otevřeni a zbavit se konkrétních očekávání, jen tak umožníte přijít optimální formě léčení.

Léčení je bezdotykové a během něj ležíte oblečeni na lehátku a pouze odpočíváte. Oblečte se tedy prosím pohodlně, obuv je třeba před léčením zout. Vypněte prosím zvuk Vašeho mobilního telefonu, abyste nebyli vyrušováni. Pokud máte potíže ležet na zádech, informujte mne prosím před zahájením sezení. 

Dojmy během sezení:

Dojmy jsou velmi individuální, můžete registrovat některé z projevů jako jsou například chvění víček, výrazné polykání, změna dechu, výraznější bušení srdce nebo tepen, kručení v břiše, samovolné pohyby svalů nebo prstů, trhavé uvolňování zablokovaných částí těla, pocit těžkosti, vznášení se, barevná světla, pocit doteku, tepla nebo chladu, můžete i usnout.

Také nemusíte vnímat vůbec nic, vše je individuální a přítomnost a intenzita vjemů nebo naopak jejich absence nijak neomezuje ani neovlivňuje průběh ani výsledek léčení. Po sezení se budete cítit zrelaxováni a klidní.

Další doporučení:

Sezení Vás nijak neomezí ve Vaší další denní aktivitě, ale pro maximální vstřebání zážitku mohu doporučit, abyste si již po sezení neplánovali žádné náročné činnosti a zbytek dne si užili :)

Pokud jste si ještě nedomluvili následná sezení, učiňte tak ihned, abyste stihli absolvovat všechna Vaše sezení v doporučeném časovém rozmezí 7-10 dnů.

Léčením proces nekončí, ale naopak se léčením zahájí a nadále pokračuje. Všímejte si nových věcí, všímejte si co je jiné. Po nějaké době se ohlédněte a srovnejte Váš život, jaký byl před léčením a jaký je po něm.

Budete-li mít potřebu se mnou Vaše zážitky sdílet, budu velice ráda -  neváhejte mne kontaktovat. 

Co byste měli určitě o Rekonektivním léčení vědět, než půjdete na sezení:

Rekonektivní léčení je o životním procesu. Je evolučním procesem, který nám pomáhá žít život způsobem pochopení sama sebe. Je o rovnováze – mentální, fyzické, emocionální, duchovní. Není o léčbě nebo určování diagnóz, při sezení pracujeme s polem frekvencí, které je kolem nás.

Vše je tvořeno energií. A tak jak chápeme fungování frekvencí Rekonektivního léčení, pracujeme s energetickým polem, které je kolem nás, což nás přivádí na vyšší vibrační úroveň.

Řada klientů chce vědět, co přesně se při léčení děje. Je důležité pochopit, že Rekonektivní léčení není vůbec o tom, co se při sezení odehraje, ale hlavně o tom, co se rozvine po něm.

Mimochodem, při Rekonektivním léčení neděláme více než 3 sezení. Při sezení jde prioritně o porozumění, co vlastně léčením dostáváme, porozumění, co se nám díky tomu v životě odehrává. Nepotřebujete nutně 3 sezení, ale tento počet Vám velmi doporučujeme, protože ať už chce klient cokoli, chce konkrétní výsledek. A pokud si hned někdo nevšimne, co sezením obdrží, je to obvykle třetí sezení, kdy si začne proces uvědomovat a působení frekvencí vnímat.

Někdo může být přesvědčen, že absolvoval sezení a to mu nic nepřineslo. Může být přesvědčen, že se výsledek nedostavil. Co to ale znamená? To znamená, že tento klient měl očekávání určitého konkrétního výsledku. Ale jak už bylo řečeno, nejde o léčbu, nejde o to že Vy si řeknete, že máte určitý problém a praktik se ho pokusí vyřešit – o tom to není. Je to o skutečném pochopení procesu, který se tím teprve započal.

Pokud chceme v našem životě něco konkrétního, ne vždy to znamená, že je to pro nás to nejlepší. Je zde vyšší inteligence, která ví, co je pro nás vhodné a díky Rekonektivnímu léčení nám tato cesta, tato vibrační změna, umožní proces změn zahájit, jsme-li tomuto procesu otevřeni. Nechat být to, co si myslíme že chceme a umožnit si být skutečně sám sebou.

Každý při sezení Rekonektivního léčení vždy obdrží léčení ihned při sezení a každému také vždy léčení přináší následný proces, ale důležité je otevření se a vnímání tohoto procesu v životě. Teprve tím skutečně umožníte Rekonektivnímu léčení přivést do Vašeho života pozitivní změny a skutečný evoluční proces.

Řada klientů tvrdí: „Rekonektivní léčení mi změnilo život“, to však není přesné. Rekonektivní léčení Vám pomohlo porozumět, kým ve skutečnosti jste. 

 

Sezení Rekonektivního léčení je originálním dárkem nejen k Vánocům ale i k jiným příležitostem nebo výročím. Je vhodnou příležitostí jak obdarovat Vaše blízké nebo odměnit Vaše zaměstnance či partnery. 

Objednávka poukazu:

Objednávku zašlete e-mailem na info@frekvencni-leceni.cz s poznámkou, že objednáváte sezení jako dárek a přejete si vystavit dárkový poukaz. Specifikujte prosím počet objednaných sezení (doporučený počet je 1 až ideálně 3 sezení), dále uveďte Vaše jméno a fakturační adresu, Váš telefonní kontakt, jméno obdarované osoby (pokud si ho přejete uvést na poukaz). Obratem obdržíte fakturu a po jejím zaplacení je poukaz obratem vystaven. Splatnost faktury je 3 dny.   

(Pokud objednáváte poukaz za firmu, uveďte, zda je firma plátcem DPH či nikoli).   

Vystavení a platnost poukazu:

Poukaz je vystaven cca do 7 dnů po přijetí úhrady objednaného sezení, může být na jméno nebo bez uvedení jména a obsahuje evidenční číslo. Platnost poukazu je 6 měsíců od data zaplacení.

Cena objednaných služeb:

Informace k ceně naleznete v sekci "Rekonektivní léčení v praxi". Dárkový poukaz standardně neobsahuje cenu zakoupených služeb, ale pokud si přejete, pak cenu je možné na poukaz uvést.

Forma poukazu:

Elektronický (PDF) – zaslaný e-mailem – ZDARMA

Rezervace sezení:

Termín sezení při objednání v tomto případě vybírat nepotřebujete. Konkrétní termín si vybere až sám obdarovaný dle jeho časových možností.

Čerpání poukazu:

Při objednání sezení je třeba uvést, že se jedná o sezení hrazené poukazem a uvést evidenční číslo poukazu. Poukaz je třeba odevzdat před zahájením sezení. Poukaz musí být vyčerpán nejpozději do konce data jeho platnosti. 

 

 

ZAJÍMAVÉ VIDEO o Rekonektivním centru a Rekonektivním léčení:  

VIDEO REKONEKTIVNÍ CENTRUM A REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ 

 

Novinky

 • Stránky jsou v rekonstrukci, děkujeme za pochopení
  Stránky jsou v rekonstrukci, děkujeme za pochopení

 • Proces The Reconnection / Znovunapojení
  Proces The Reconnection / Znovunapojení

  Chcete se posunout v osobním životě, ve vztazích, v kariéře nebo v podnikání? Proces THE RECONNECTION / ZNOVUNAPOJENÍ je evolučním procesem, který přináší harmonizaci a reorganizaci ve všech aspektech Vašeho života! Termíny pro online rezervace jsou otevřeny v rezervačním formuláři, pokud Vám uvedené možnosti nevyhovují, neváhejte mne prosím kontaktovat na info@vyladte-svuj-zivot.cz a najdeme pro Vás jiný vhodný termín. Těším se na Vás!

 • SEMINÁŘ REKONEKTIVNÍHO LÉČENÍ - Praha 11.06.-14.06.2022
  SEMINÁŘ REKONEKTIVNÍHO LÉČENÍ - Praha 11.06.-14.06.2022

  "The O.N.E. Experience" - Úroveň 1+2 (Online program "Portal" + Živý seminář "Catalyst") - Praha 11.06.-12.06.2022  "RCCP - The Reconnection" - Úroveň 3 - Praha 13.06.-14.06.2022